202003.11
0
4

Novi Zakon o radu u Crnoj Gori

Naša kancelarija učestvovala je 11. marta na seminaru koji je organizovao Centar za radno i poslovno pravo, a fokus je bio na izmjenama koje je novi Zakon o radu uveo u crnogorski pravni sistem.

Nakon 3 godine rada na njemu, pregovora i usklađivanja sa regulativom EU, novi Zakon o radu je usvojen i stupio na snagu 07. januara 2020. objedinjujući mnoge novitete, posebno u sledećim oblastima:

  • Zasnivanje radnog odnosa;
  • Vrste ugovora o radu;
  • Aneks ugovora o radu;
  • Ustupanje zaposlenih;
  • Radno vrijeme i pravo na odmor;
  • Pravo na zaradu;
  • Zaštita prava zaposlenih;
  • Disciplinska odgovornost;
  • Porodiljsko i roditeljsko odsustvo;
  • Prestanak radnog odnosa.

Kao mnogo opsežniji od prethodnog Zakona o radu, novi Zakon o radu uveo je puno novina i promjena sa kojima poslodavci sada moraju da se usklade. Period usklađivanja koji je dozvoljen je različit zavisno od vrste zahtjeva postavljenog zakonom pa su tako poslodavci obavezni da se sa nekim od njih usklade odmah, sa nekim u periodu od 6 mjeseci, a ostalima u periodu od godinu dana od dana stupanja na snagu zakona.

Svjesni važnosti ove teme u narednom periodu ćemo dalje analizirati i pisati o nekim od ključnih pitanja i zahtjevima koji su poslodavcima postavljeni novim zakonom.

U slučaju bilo kakvih posebnih upita kontaktirajte nas direktno na: office@crnogorac-kalezic.me