Menadžment ljudskih resursa je ključ poslovnog uspjeha 

Pružamo visokokvalitetne, komercijalne savjete o svim aspektima radnog odnosa - od zapošljavanja do penzionisanja. Dajemo preporuke u svakodnevnim spornim pitanjima sa kojima se susreću naši klijenti u oblasti radnog prava. Radimo sa klijentima kako bi odmah i blagovremeno odgovorili na sve izazove i pružamo rješenja koja su prilagođena i primjerena komercijalnim ciljevima, strategiji i poslovnoj kulturi naših klijenata.

Mi nudimo:

 • Savjetovanje u postupku zasnivanja radnog odnosa;
 • Savjetovanje o regulatornom okviru u oblasti zapošljavanja i interna kontrola radnih odnosa;
 • Davanje pravnog savjeta o raznim pitanjima u oblasti radnog prava;
 • Izrada nacrta ugovora o radu, sporazuma o prestanku radnog odnosa, otkaza, ugovora o povjerljivosti i klauzule o konkurenosti i obaveznih priručnika za zaposlene;
 • Asistencija u postupku izmjene ugovora o radu na osnovu postupka „ponuda i aneks“;
 • Asistencija u izradi ugovora o radu, internih radnih pravilnika i drugih relevantnih pravnih dokumenata;
 • Pravno savjetovanje u oblasti mobinga i priprema sve neophodne dokumentacije;
 •  Asistencija u postupku raskida radnog odnosa;
 • Asistencija u postupku smjene i razrješenja direktora/članova odbora;
 • Asistencija u postupku outsourcing-a;
 • Asistencija u oblasti viška zaposlenih;
 • Asistencija u zapošljavanju stranaca (dobijanje boravišne i radne dozvole);
 •  Savjetovanje u oblasti zaštite ličnih podataka;
 • Savjetovanje o svim aspektima zaštite na radu;
 • Zastupanje klijenata u oblasti radnog prava pred nadležnim sudovima;
 • Asistencija u postupcima poravnanja.