Delikatna pitanja zahtijevaju profesionalan i objektivan pristup.


Razumijemo da je svaka porodična stvar jedinstvena i posebna, pa svakom slučaju pristupamo sa izuzetnom pažnjom, dok dozvoljavamo da nas iskustvo vodi u zaštiti interesa naših klijenata na najbolji način po njh. Pružamo sveobuhvatne savjete o svim aspektima porodične imovine sa kojima se susreću naši klijenti: od predbračnih ugovora, savjetovanja u brakorazvodnim parnicama do planiranja zaostavštine. Osposobljeni smo za pružanje dobro informisanih i pažljivih savjeta u pitanjima porodičnog prava; našim klijentima nudimo razumijevanje domaćih sudova, načina na koji rade i zajedno biramo najbolje opcije po njih u konkretnom slučaju. Ovakav prilagođeni pristup sa klijentima informisanim u svakom koraku procesa omogućava nam da riješimo bilo koje pitanje i dobijemo zadovoljavajuće rezultate. Kada je u porodičnim stvarima potrebno pravno postupanje, od najveće je važnosti da svoja najprivatnija i najvrjednija pitanja povjerite iskusnom advokatu od povjerenja.


Nudimo zastupanje u širokom rasponu pitanja porodičnog prava uključujući:

Nudimo:

Savjetovanje o bračnoj imovini;
Asistencija u postupcima poravnanja;
Razvodi;
Sporovi oko porodične imovine;
Predbračni ugovori.