Dozvolite nam da vam pomognemo u razumijevanju poslovnih prilika i pravnog sistema Crne Gore

MEĐUNARODNO PRIZNAT STATUS

Od sticanja nezavisnosti 2006.godine, otvorena privreda i povoljan poslovni ambijent, postali su jedan od temeljnih principa crnogorske ekonomske politike i razvoja. Usmjerena ka prihvatanju zahtjeva modernog, demokratskog i ekonomski razvijenog društva i tržišne ekonomije, Crna Gora je postala punopravan član Svjetske Banke, MMF i EBRD u 2007.godini i WTO u 2012.godini.

 Danas, Crna Gora uživa status kandidata za članstvo u EU koji je stekla u decembru 2010.godine, dok je postala članica NATO alijanse u junu 2017.godine.


CRNA GORA U BROJKAMA

Broj stanovnika- 628,040

Porez na dobit pravnih lica i porez na kapitalnu dobit –  9%

Crna Gora ima jednu od najnižih poreskih stopa na kapitalnu dobit i dobit pravnih lica u Evropi kao i jednaka imovinska prava kako za domaća, tako i strana lica i konkurentnu visokokvalifikovanu, mladu radnu snagu.
Visokokvalifikovana radna snaga17% populacije starije od 15 godina ima završenu srednju školu i fakultetsku diplomu. Kao mala zemlja sa svega 700.000 stanovnika, Crna Gora nudi visokokvalifikovanu radnu snagu po konkurentnim cijenama. Mladja populacija se koristi i radi vješto na stranim jezicima a skoro 17% populacije starije od 15 godina ima završenu srednju školu i fakultetsku diplomu.

BDP - BDP stopa rasta u 2019. godini je bila 3.6%.

Poreske stope – Poreski sistem u Crnoj Gori podrazumijeva: Porez na dobit pravnih lica (9%); Porez na dohodak fizičkih lica (9%); Porez na dodatu vrijednost ( standardna stopa 21% ( primjenjuje se i na novoizgradjene objekte )) i stope koje se primjenjuju na pojedine proizvode i usluge: smanjena stopa od 7% i nulta stopa); Porez na promet nepokretnosti (3% od poreske osnovice - vrijednosti nekretnine ); Izdvajanja za socijalno osiguranje, troškovi akciza, naknada; carine.

OSNIVANJE DOO

Društvo sa ograničenom odgovornošću može se osnovati u roku od 4 radna dana od dana podnošenja zahtjeva i potrebne dokumentacije nadležnom organu. Društvo sa ograničenom odgovornošću je najčešća forma privrednog društva sa minimalnim početnim kapitalom od 1 EUR i Izvršnim direktorom, kao jedinim obaveznim organom upravljanja.

Za dodatne informacije o crnogorskim zakonima i propisima, kao i opšte pravno razumijevanje tržišta i poslovnih prilika, pošaljite nam zahtjev na e-mail adresu: office@crnogorac-kalezic.me