Marija Kalezić

Advokat

Marija je specijalizovana u oblastima korporativnog prava, M&A, energetike i infrastrukture, radnog prava, nekretnina i parnica.

Mina Crnogorac

Junior Partner

Mina se bavi širokim spektrom korporativnih, komercijalnih i pravnih pitanja iz oblasti rada. Fokus joj je i evropsko pravo - međunarodne i javne institucije.