Otkazivanje planiranih putovanja uslijed COVID-a 19 i Vaša prava

Zbog internacionalnih i nacionalnih mjera usvojenih radi suzbijanja novog korona virusa veliki broj planiranih putovanja je pomjereno ili otkazano a mnogi od nas se pitaju koja su naša prava u takvim situacijama.

U nastavku slijede odgovori na neka od najčešće postavljenih pitanja.*

Koja su moja prava ukoliko je let otkazan od strane avio prevoznika?

U slučaju otkazivanja leta putnici imaju pravo na vraćanje prevoznine ili preusmjeravanje puta. Ukoliko avio prevoznik koji je otkazao ponudi jedino zamjenu karte za vaučere koje možete iskoristiti za kasnija putovanja ovakva ponuda ne može uticati na pravo putnika da zahtijeva vraćanje prevoznine umjesto vaučera.

Ukoliko je moj let otkazan da li mogu dobiti nazad i novac za moj smještaj?

Ukoliko ste rezervisali let odvojeno od smještaja moguće je da hotel insistira svakako da platite osim ukoliko niste osigurani pri čemu možete pokrenuti postupak protiv osiguravača. Ukoliko vaš let i smještaj predstavljaju paket putovanje onda imate pravo na vraćanje cjelokupnog iznosa.

Šta se dešava ukoliko otkažem smještaj kao domaćin ili gost preko Airbnb-a uslijed novog korona virusa?

Rezervacije za boravak i Airbnb iskustva napravljene 14. marta 2020. ili prije toga, sa datumom prijave između 14. marta 2020. i 31. maja 2020. godine, obuhvaćene su politikom kreiranom od strane Airbnb-a zbog pandemije koronavirusa i mogu se otkazati prije prijave boravka (check-in). Gosti koji otkažu imaće razne mogućnosti otkazivanja i povrata novca, a domaćini mogu otkazati bez naplate ili uticaja na njihov status Superhosta. Airbnb će vam refundirati ili izdati putni kredit koji uključuje sve naknade za usluge koje su otkazane pod ovim uslovima. - Da biste otkazali u skladu sa ovim pravilima, od vas će se tražiti da pružite prateću dokumentaciju koja dokazuje olakšavajuće okolnosti (mejl o otkazanom letu, skenirana karta i slično).Politika otkazivanja domaćina primjenjivaće se kao i obično na rezervacije napravljene nakon 14. marta 2020.Otkazivanja dostavljena prije 14. marta 2020. vršiće se u skladu sa olakšavajućim okolnostima koja su bila na snazi u trenutku slanja.Ako je rezervacija već započela (check-in je prošao), ova olakšavajuća okolnost se ne primenjuje. 

Molimo Vas da nas kontaktirate direktno na office@crnogorac-kalezic.me kako bi razmotrili konkretne pravne implikacije koje se odnose na uticaj COVID-19 mjera na Vaše putovanje.*Odgovori su dati na osnovu Smjernica za tumačenje propisa EU-a o pravima putnika u kontekstu razvoja situacije sa covidom-19, crnogorskog Zakon o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko- pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, Aribnb uslova korišćenja kao i dosadašnje prakse ali svakako predstavljaju samo generalne odgovore koji mogu u konkretnim situacijama varirati usled različitih faktora kao što su zemlja polaska/odlaska, avio prevoznika, zaključenog ugovora o putovanju i slično;*