Sve je proizvod dijaloga, ponekad i onog sa suprotnim argumentima.

Naš fokus je da pomognemo klijentima da smanje svoju izloženost riziku i da tako izbjegnu sporove. Međutim, s obzirom da život nije savršen, postoje situacije kada su sporovi neizbježni. Advokati za rješavanje sporova moraju se fokusirati na detalje i taktički razmišljati kako bi postigli najbolji rezultat za klijenta.

Sudski postupci vam se mogu činiti nepoznati i složeni, ali mi smo tu da vam pomognemo da pronađete svoj put kroz sistem. Kada nastanu sporovi, mi dajemo podršku našim klijentima prilikom pregovora i pomažemo im da odaberu najbolju opciju rješavanja situacije. Vjerujemo da je naš pozitivan pristup u rješavanju sporova u kombinaciji sa pravnim znanjem i razumijevanjem suštinskih ciljeva klijenta od presudnog značaja za vaš uspjeh u sporu.

Svoje savjete prilagođavamo potrebama svakog klijenta i slučaja, priznajući da je svaki spor određen drugačijim ciljevima i težnjama strana.

Mi nudimo:

Mi smo ovdje da vas savjetujemo i zastupamo u sledećim vrstama sporova i oblastima:

 • Upravno pravo;
 • Kompanijskim i osnivačkim sporovima;
 • Ugovorima;
 • Naplata potraživanja;
 • Radni sporovi;
 • Zaštita životne sredine;
 • Zdravstvena zaštita i medicinska zloupotreba;
 • Stečaj;
 • Osiguranje;
 • Intelektualna svojina;
 • Luksuzna i komercijalna dobra;
 • Razna proizvodnja;
 • Odgovornost proizvođača;
 • Profesionalna odgovornost;
 • Nekretnine;
 • Porezi.