Energija postaje ključni faktor ekonomije koji pokreće poslovne odluke.  

Naša kancelarija bilježi uspješna iskustva u pružanju prvoklasnih pravnih usluga u svim segmentima projekata energetike i infrastrukture.

Ponosni smo što sarađujemo i pružamo naše pravne savjete i pomoć na najvećem i najinovativnijem energetskom projektu u Crnoj Gori. Svoje pravne usluge nudimo u različitim sektorima energetske industrije, prvenstveno fokusiranim na prenos električne energije. Razumijemo komercijalne, strateške, tehničke, geografske i političke faktore koji oblikuju i utiču na ovu industriju, kao i poslovna pitanja i rizike koji su svojstveni radu u ovim sektorima.

Takođe imamo iskustva u aspektima telekomunikacione industrije dobijenim tokom rada na različitim transakcijama na crnogorskom tržištu i nastojimo raditi na uspješnim, ekonomičnim i ekspeditivnim rješenjima u pružanju pravnih usluga i pomoći u realizaciji ovakvih projekata i telekomunikacione infrastrukture.