Tržište nekretnina se stalno mijenja. 

Budući da je Crna Gora postala jedna od novih destinacija za nekretnine interesantnih cijelom svijetu, ključno je znanje o domaćim zakonima i iskustvu u toj oblasti. Bez obzira da li radimo na relativno jednostavnoj kupovini zemljišta, građevinskim šemama ili visoko tehničkim projektima, naši klijenti cijene naš pragmatičan i komercijalan pristup.

Mi nudimo:

  • Savjetovanje o regulatornom okviru u oblasti nepokretnosti;
  • Sprovodimo due diligence na nepokretnostima (analiza mogućih opterećenja, planske dokumentacije, posjedovanje relevantnih licenci i dozvola za građenje);
  • Asistencija u postupku kupovine nepokretnosti: izrada kupoprodajnog ugovora i drugih dokumenata, zastupanje u postupku registrovanja nepokretnosti kod nadležnih institucija, zastupanje kod poreske uprave;
  • Savjetovanje u oblasti zaštite životne sredine (dobijanje potrebnih dozvola);
  • FIDIC savjetovanje;
  • Asistencija u postupku građenja i dobijanja neophodnih dozvola;
  • Pomoć u izradi i postupcima pregovaranja ugovora o zakupu, sporazuma o upravljanju i drugih sporazuma u ​​post-građevinskoj fazi;