Ostvarite vaše poslovne ambicije.


Želite da budete sigurni da je vaš biznis postavljen na jakim pravnim temeljima već sad kao i da je spreman za budući rast? Mi vam možemo dati pristup pravnoj ekspertizi koja vam je potrebna kako bi podržali vaše poslovanje od samog osnivanja.

Nudimo širok spektar praktičnih, korporativnih i komercijalnih savjeta koji vam pomažu da smanjite rizik i povećate vaše mogućnosti za uspjeh. Tu smo da vas podržimo i savjetujemo na svakom koraku tokom procesa: od osnivanja vašeg društva do ,redovnog savjetovanja o opštim korporativnim pitanjima i pravnim pitanjima koja utiču na svakodnevno poslovanje. Takođe pružamo podršku pravnim timovima naših klijenata i stručnjaci smo za mnoge današnje vodeće teme kao što su korporativno usklađivanje i upravljanje.

Mi pomažemo klijentima da odgovore na zahtjeve stroge korporativne regulative kao i na zahtjeve akcionara za poboljšanje performansa kompanije. Podržavamo klijente u razvoju i primjeni praktičnih i inovativnih rješenja kod korporativnog upravljanja. Naši klijenti tako dobijaju ne samo poslovanje koje je usaglašeno sa svim regulatornim zahtjevima, već i platformu za unaprjeđenje uspjeha svoje kompanije.

Mi nudimo:

 • Osnivanje društava;
 • Savjetovanje o korporativnim i regulatornim pitanjima i vršenje interne korporativne provjere;
 • Savjetovanje o korporativnom upravljanju, poštovanju relevantnih zakona i važećih propisima;
 • Podrška pri registraciji svih korporativnih izmjena;
 • Savjetovanje o odgovornosti Izvršnog direktora i članova Odbora direktora;
 • Podrška u regulatornim pitanjima, prilikom inspekcija i drugih odnosa sa institucijama;
 • Organizovanje i prisustvovanje sjednicama Skupštine i sjednicama Odbora direktora;
 • Pomoć prilikom izrade svih internih korporativnih dokumenata;
 • Savjetovanje u svakodnevnom poslovanju;
 • Asistencija prilikom izrade i pregovora različitih ugovora;
 • Asistencija prilikom raskida ugovora i podrška i zaštita kod ostvarivanja prava i obaveza koje iz njega proizilaze;
 • Savjetovanje o pravima akcionara/članova i odnosima sa manjinskim akcionarima/članova;
 • Asistencija prilikom preuzimanja društva;
 • Savjetovanje prilikom pripajanja društava;
 • Savjetovanje u postupcima privatizacije;
 • Asistencija prilikom prodaje udjela;
 • Asistencija prilikom restrukturiranja društva;
 • Asistencija prilikom povećanja i smanjenja kapitala;
 • Savjetovanje prilikom likvidacije društva;
 • Podrška u stečajnim postupcima;