Marija Kalezić

Advokat

Adresa: Marka Radovića Lamela A-2, Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 262 977
Mobilni telefon: +382 (0) 69 351 619
E-mail:: marija.kalezic@crnogorac-kalezic.me

Marija ima značajno iskustvo u savjetovanju nacionalnih i internacionalnih klijenata u Crnoj Gori kojima pruža pravne usluge na crnogorskom, engleskom i italijanskom jeziku. Advokat je sa znanjem i iskustvom u realizaciji prekograničnih projekata.Redovno savjetuje menadžment i odbore direktora kada se suočavaju sa osjetljivim situacijama u svim aspektima korporativnog upravljanja. Marija se specijalizovala za građevinske i projektne ugovore sa fokusom na energetski i infrastrukturni sektor. Marija zastupa i savjetuje međunarodne investitore u složenim transakcijama s nekretninama, uključujući i detaljno izvještavanje i analizu kupoprodajnih ugovora. Takođe ima iskustva u širokom spektru radnih pitanja: tu spadaju ugovori o radu, predstavljanje zaposlenih i pitanja sindikata, otpuštanje zaposlenih i diskriminacija na radu a ima veliko iskustvo i u pitanjima radnih odnosau više jurisdikcija istovremeno. Nadalje, ima značajno iskustvo u pravnim aspektima privatizacionih procesa u Crnoj Gori.Marijino iskustvo uključuje: savjetovanje Terna Crna Gora d.o.o. u Projektu izgradnje podmorske elektroenergetske interkonekcije između Italije i Crne Gore u raznim pravnim pitanjima korporativnog upravljanja, imovinskih odnosa, regulatornih pitanja i zaštite životne sredine, pitanjima radnih odnosa i ostalim potrebnim savjetima na dnevnoj bazi; savjetovanje regionalnih i evropskih advokatskih kancelarija kao saradnik u Crnoj Gori.Prijem

  • Advokatska komora Crne Gore 2016.

  • Confindustria Crne Gore- član Upravnog odbora 2018.


Obrazovanje

  • Pravosudni ispit u Crnoj Gori 2012;

  • Bocconi Univerzitet, Milano, Italija (Magistar pravnih nauka) 2009;

  • Bocconi Univerzitet, Milano, Italija (Diplomirani pravnik) 2007;


Karijera

  • Osnivač Marija Kalezić advokatske kancelarije 2020;

  • Partner u Kojić & Kalezić advokatskoj kancelariji od 2016;

  • Pravni savjetnik Terna Crna Gora d.o.o., osnovanog od strane Terna S.p.a.- italijanske kompanije i jednog od glavnih operatora prenosnih sistema u Evropi, na projektu izgradnje podmorske elektroenergetske interkonekcije između prenosnih mreža Italije i Crne Gore, 2012– 2016;

  • Pripravnik kod advokata Ivane Kojić u saradnji sa Karanović & Nikolić advokatskom kancelarijom 2010-2012;