Mina Crnogorac

Junior Partner

Mina prvenstveno savjetuje nacionalne i međunarodne klijente u vezi sa širokim spektrom pravnih pitanja koja se odnose na razvoj poslovanja u Crnoj Gori pružajući pravne usluge na crnogorskom, engleskom i italijanskom jeziku.

Ona detaljno priprema i analizira sva neophodna korporativna dokumenta, ugovore o kontroli i upravljanju i ugovore iz oblasti radnog prava. Takođe ima iskustva u procesima privatizacije u Crnoj Gori.

Prije pridruživanja advokatskoj kancelariji Marije Kalezić radila je kod advokata Nine Radović koja je sarađivala sa Schoenherr advokatskom kancelarijom, jednom od vodećih regionalnih advokatskih kancelarija iz Beograda. Tokom svog rada tamo bila je uključena u brojne uspješne transakcije i projekte, predstavljajući klijente kao što su: Vlada Crne Gore, SBB, EBRD itd.

Mina takođe posjeduje i veoma dobro poznavanje nevladinog sektora koje je stekla tokom rada sa nevladinom organizacijom "Cedem"- Centar za Demokratiju i ljudska prava, Podgorica.

Mina je završila obuku iz Međunarodne arbitraže - Arbitraža korporativnih sporova i bila je jedna od odabranih studenata koji su imali priliku da posjete Evropski sud ljudskih prava u okviru edukacije u oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda.

Prijem


  • Pravosudni ispit 2020

  • Advokatska komora Crne Gore- pripravnik 2016.


Obrazovanje

  • Bocconi Univerzitet, Milano, Italija (Magistar pravnih nauka) 2016.


Karijera

  • Spoljni saradnik u advokatskoj kancelariji Marije Kalezić od 2020;

  • Pripravnik kod advokata Marije Kalezić u sklopu Kojić & Kalezić advokatske kancelarije od 2017;

  • Pripravnik kod advokata Nine Radović - Moravčević Vojnović u saradnji sa Schoenherr advokatskom kancelarijom 2016.